2011/05/18

panglantaw, ang sugilanon sa amahan og anak nga nawala sa dalan

ang usa niya ka anak
nga nahisalaag sa dalan
maayo na kaayong magbuhat
og mga bakak
magmugna og mga sugilanon
nga nakapaiyak kaniya

sa dugay niyang pamati
nakaamgo siya nga siya gilingla lamang
giilad
og gani gibaligya pa siya og nahalin
diha sa pipila niya
ka mga silingan

sa iyang kalagot
iyang giputol ang pusod niini
gipul-ungan niya ang taas kaayo nga dila
og iyang gitumban ang iyang mga tiil
og kamot
sa dihang nahapla kini sa dalan
kay iya man laging
gisikaran

misamot og kawala ang iyang batang lalaki
wala siya masayod nga nagmugna kini siyag mga sugilanon
sa paglaom nga makita niya pagbalik
ang kahayag sa dalan
nga napapa
misamot og kangitngit ang agiaanan
kay ang tanang mga bitoon nangahulog man
didto sa lalom nga dagat
og ang bulan gilamoy man
sa dakong baba sa kasilag
sa kaadlawon

wala maghaom ang sakuban og ang sundang
wala magsibo ang mga hunahuna
sa usa ka batang lalaki og sa usa ka amahan
nga nagtoo nga ang tanan dinhi sa kalibotan
kinahanglang walay sipyat
kinahanglan nga ang dalan tul-id lamang
og wala'y balikog
og sangkong

usa ka adlaw niana nakaplagan ang batang lalaki
nga gisunog sa adlaw
sa udtong kusog kaayong mitutok sa iyang
naputol nga pusod

kon nasayod pa lang unta ang amahan
nga ang anak niyang lalaki
adunay lawak
usa lamang ka lawak sa iyang kasingkasing
og kini
gipuy-an sa larawan sa usa ka amahan
nga bisan kanus-a
wala gayod magpakita sa iyang gugma
giha kaniya

dili gayod tul-id ang mga dalan
liku-liko kini
morag tinae sa manok
morag suba sa bukid nga abi natong usa lang
apan
pagkadaghan diay
kon ato lang unta kining gilantaw
gikan sa agtang sa mga
panganod....

Panginhas dire